UgensErhverv.dk

CE-mærkede stålskorstene er på trapperne

Fra 1. april er det danske skorstensmarked ’åbnet’ for markedsføring af CE-mærkede stålskorstene

02-04-2004

Hidtil har skorstene, der markedsføres og opstilles i Danmark, skulle være MK-godkendte, men fremover skal skorstene med CE mærkning også kunne opstilles.

Det sker når bygningsreglementets tillæg 7 træder i kraft den 1. april. Heri indføjes en del nye standarder for byggematerialer heriblandt den europæiske harmoniseringsstandard for stålskorstene, EN 1856-1.
Standarderne omfatter stålskorstene med en indfyret effekt på maksimalt 120 Kilowatt, hvilket i praksis vil sige skorstene til småhuse, etage- og boligbyggeri.

Danske krav mangler
Men én ting er at markedsføre skorstene en anden at opstille dem, og før vi i praksis kommer til at se en skov af importerede europæiske CE-mærkede skorstene rejse sig i Danmark, skal Erhvervs- og Boligstyrelsen først færdiggøre de specielle danske krav som CE-mærkede skorstene skal opfylde før de kan opstilles på lige fod med de MK-godkendte skorstene.

- Før de danske krav er på plads vil det være uklogt at sætte en CE-mærket skorsten op. Man risikerer bare at skulle tage den ned igen, hvis den ikke opfylder de krav, der bliver gældende i Danmark, siger Thomas Bruun, leder af MK-afdelingen hos ETA-Danmark. Virksomheden udsteder europæiske tekniske godkendelser og er samtidig det danske godkendelsessekretariat for materialer og konstruktioner (MK) og vand og afløbsmateriel (VA).

- CE mærkningen er en generel europæisk klassifikation af produkter, så de opfylder fælles europæiske specifikationer og krav. Men hvert enkelt land stiller stadig selv, via de nationale bygningsreglementer, sine egne nationale krav til det sikkerhedsniveau, som produkterne skal opfylde, for at de lovligt kan anvendes.
I Danmark arbejder Erhverv- og Boligstyrelsen i øjeblikket på at ’oversætte’ de gældende danske krav til en ækvivalent europæisk klassifikation, så vi holder et uændret sikkerhedsniveau, siger Thomas Bruun.

De danske krav til skorstenes sikkerhed omfatter en klassifikation på udvalgte egenskaber, bl.a. at skorstene er tætte i forhold til farlige gasser, og at de kan holde en passende lav overflade temperaturer ved almindeligt brug samt i tilfælde af en sodantændt skorstensbrand, som ikke er farlig blot skorstenen er korrekt konstrueret.

Højere kvalitetskrav med CE-mærkning
Foruden at berøre de skorstene, der sælges og opstilles i Danmark vil de nye harmoniseringsregler også påvirke de danske skorstensproducenter.

- Foreløbig tillades der sameksistens mellem både MK og CE godkendelserne, og det er derfor frivilligt om man som producent vil lade sin skorsten MK eller CE godkende. Overgangsperioden varer nok et års tid, hvorefter CE-mærkningen bliver obligatorisk, så det er nok tvivlsomt, hvor mange der vil MK-godkende deres skorstene fremover, siger Thomas Bruun.

Når CE-mærkningen slår fuldt igennem medfører det i hvert fald nogle større krav til producenterne. De skal da i højere grad kunne dokumentere at produkterne lever op til kravene i CE-mærkningen, og at de bruger et kvalitetsstyringssystem i produktionen.

Samtidig indføres nye krav, som skorstene skal opfylde omkring styrke, stivhed og vindbelastningsevne, siger Thomas Bruun. Tidligere har der blot været krav til skorstensmaterialernes egenskaber, at stålet var rustfrit, syrefast og korrosionsbestandigt.
Ligeså vel som der er en overgangsperiode for producenterne, kan også forbrugerne se frem til en periode med nye forhold på skorstensmarkedet.

- Tidligere kunne man være sikker på, at en skorsten var lovlig at opstille bare den var MK-mærket. Med CE-mærkningen skal forbrugere og fagfolk sikre sig, at den CE-mærkede skorsten nu også opfylder de danske krav, siger Thomas Bruun.
-mir.

Seneste nyt

Mest læste

Brochurer

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Grebet strammes om de brodne kar med social dumping

Bred politisk aftale mellem regeringen, DanmarksDemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe social dumping

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

Konkurser i byggeriet (Uge 21/2024 - 2)

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i byggebranchen de seneste uger

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister