UgensErhverv.dk

Brochurer

BR15 er blevet ændret

BR15 er blevet ændret

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har pr. 1. juli ændret dele af Bygningsreglementet (BR15)

Konkursstatistik uge 27

Konkursstatistik uge 27

BygTek.dk bringer her et udpluk af de i Statstidende registrerede konkurser i bygge- og anlægsbranchen den seneste uge

Tømrer: Skruefundamentet forenkler arbejdet

Tømrer: Skruefundamentet forenkler arbejdet

JD Byggeservice skal etablere skure og hegn til 28 nyopførte rækkehuse. Ved at benytte et skruefundament sparer tømrervirksomheden tid og dermed også penge

Rebild får sin første bæredygtige institution

Rebild får sin første bæredygtige institution

Rebild Kommunes nye institution DGNB-certificeres og forventes at stå færdigt ultimo 2018